Bliksunds løsninger og kompetencer spiller central rolle i Beredskabsstyrelsens nye specialudviklede vogne

Når der sker store ulykker eller katastrofer har Beredskabsstyrelsen brug for såkaldte kommunikationsvogne, hvor de kan styre og lede indsatser fra. Netop disse vogne er Bliksund med til at udvikle en helt ny version af for Beredskabsstyrelsen - og det vil i fremtiden være fra de vogne, at de store beslutninger under hændelser bliver truffet. kommunikationsvogn 2

De nye kommunikationsvogne, som bliver placeret strategisk rundt om i Danmark, er udstyret med avanceret teknologi herunder seks storskærme, whiteboard-kameraer, mastekameraer, GIS-kort og en stor taktisk tavle.

Chefsergent hos Beredskabsstyrelsen Nordjylland, David V. Thomsen fortæller, at man teknologisk tager et stort kvantespring med de nye vogne:

david thomsen
”De nye vogne kommer til at gøre en stor forskel for vores arbejde fremadrettet. De teknologiske muligheder, vi får I de nye vogne, kan slet ikke sammenlignes med det, vi tidligere har haft. Det kommer til at føles som om, vi bliver løftet 20 år frem i tiden,” siger David V. Thomsen.  

 

Mange konfigurationer og tilpasninger 

Bliksund har haft en central rolle i hele processen med at udvikle vognene og udstyret, så det lever op til Forsvarets standarder:

“Denne her opgave har adskilt sig fra det, vi normalt er involveret i. Både på grund af længden på opgaven, men også fordi, at vi har skulle få systemerne til at tale sammen med Forsvarets systemer, som Beredskabsstyrelsen er underlagt. Det har krævet en større grad af konfigurationer og tilpasninger undervejs, så det hele har kunne spille sammen,” siger Asger Plæhn, der er Account Director hos Bliksund

Udover at sørge for, at systemerne lever op til Forsvarets standarder, har der samtidig ligget en opgave i at gøre det nemt at bruge i en operationel hverdag:

Asger resize-1
“Udfordringen er, at udstyret skal fungere og leve op til Forsvarets sikkerhedskrav, men samtidig være nemt at anvende operativt for de enkelte brugere under indsatser, hvor tid er en afgørende faktor. Den udfordring har vi løst ved at trække på vores mange års erfaringer, hvor vi har løst mange forskelligartede opgaver, til politiet og beredskaber i ind- og udland – men også ved at se muligheder fremfor begrænsninger,”
siger Asger Plæhn. 

 

Kan operere alle steder

En af de løsninger, som Bliksund har bidraget med, er at sikre, at vognene hele tiden har internetdækning, så de kan operere alle steder i landet.

”Det kan virke ret simpelt og banalt at have internetdækning. Men virkeligheden er, at vi til nogle hændelser har oplevet at stå uden. Sidst vi oplevede det var under en større brand i Nystrup, hvor vi havde dårlig internet- og SINE-dækning. Her oplevede vi, at den teknologi, der skulle hjælpe os, ikke fungerede,” siger David V. Thomsen.

David Thomsen viser incidentshare i de nye kommunikationsvogne

Velkendt videoløsning  

De nye kommunikationsvogne kommer desuden til at bruge videoløsningen, IncidentShare. Ved hjælp af otte meter høje mastekameraer, kan man inde i vognene følge med i skadesstedet og derved få et overblik over hændelsen. Man kan desuden følge med i hændelsen fra andre lokationer og dele på tværs af myndigheder.  

“De nye kameraer på vognene gør, at indsatslederne faktisk ikke behøver at gå ud af bilen. De får et utroligt godt overblik inde fra bilen. Det giver indsatslederne en utrolig værdifuld støtte i at træffe beslutninger og kommer til at give kommunikationen og koordineringen et ordentligt løft,” siger David V. Thomsen.

IncidentShare er i forvejen et velkendt værktøj hos Beredskabsstyrelsen, hvilket gør det let at implementere i vognene. 

“Hos Beredskabsstyrelsen bruger vi allerede i høj grad IncidentShare - og særligt vores droneberedskab. Så på den måde er det lidt som “a walk in the park”, siger David V. Thomsen.

Understøtter tværgående samarbejde

Kommunikationsvognene er primært bygget til Beredskabsstyrelsens eget behov ved store hændelser. Men de er samtidig bygget til, at man ved store ulykker og katastrofer kan invitere både politi, brandvæsen, sundhedspersonale og andre samarbejdspartnere med ind i vognene.

“Ved de helt store hændelser samler man ofte en indsatsleder fra hver af de tre enheder; brand, politi og sundhed. Det er dem, der tager sig af ledelsen. De kan nu gå ind i vores vogne og ved hjælp af alle funktionerne i vognene lede indsatserne,” siger David V. Thomsen.

Kommunikationsvognene forventes af være operative i starten af 2025 - læs mere om dem på Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse FMI