2 år siden: Livestreaming fra droner skabte et unikt samarbejde på tværs af beredskaber under jordskredet i Gjerdrum

Kl. 4.20 onsdag den 30. december 2020 blev der slået katastrofealarm. Brandvæsen, politi, alarmcentral, Forsvaret og andet redningspersonel rykkede ud til det, der skulle vise sig at blive Europas største droneoperation nogensinde med 200 streamede videotimer fra luften.

Katastrofealarmen blev udløst i forbindelse med det voldsomme jordskred, som fandt sted i byen Ask i Gjerdrum Kommune i det østlige Norge, hvor 10 personer på tragisk vis mistede livet.

Gjerdrum jordskred drone blog hero billede

Jordskredet dækkede et areal på mere end 200.000 kvadratmeter. I ugerne efter jordskredet fortsatte søgningen efter savnede personer fra droner. Photo: Anders Martinsen

Svært redningsarbejde

Jordskredet i Gjerdrum var en af de største naturkatastrofer, der har fundet sted i Norge nogensinde. Et meget svært redningsarbejde fandt sted under og efter jordskredet. På grund af de store jordmasser og fare for yderligere skred, var det ikke muligt at bevæge sig på selve jordskredsområdet. Alt redningsarbejde og søgning efter omkomne måtte derfor ske fra luften ved hjælp af livestreaming fra droner og helikoptere.

Bjørnar Kristiansen var en af de personer, der havde en vigtig rolle under redningsarbejdet i Gjerdrum. På daværende tidspunkt stod han for brugen af livestreaming hos 110-sentralen og brandvæsnet i Øst 110 distrikt. Han blev derfor kontaktet af beredskabet på hændelsesstedet for at hjælpe med livestreamingen fra droner og deling af på tværs af redningsfolk.

Ifølge ham, var livestreamnigen fra droner blandt andet afgørende for et godt samarbejde på tværs af beredskaber og redningsfolk:

Det var meget kaotisk at være på stedet, og der var mange aktører i gang på samme tid. En af de ting, der dog var med til at skabe overblik og ro, var livestreaming gennem værktøjet IncidentShare. Livestreamingen blev brugt af mange forskellige aktører - både brandvæsen, politi, alarmcentral, Forsvaret mf., som alle fik adgang til værktøjet, siger Bjørnar Kristiansen. 

dronepilot kenny åserud bruger invidentshare med droner

Dronepiloter under redningsarbejdet i Gjerdrum. (Kenny Åserud fra Nedre Romerike Fire and Rescue foran skærmen). Photo: Anders Martinsen.

Dronepilot på stedet

Dronepilot og brandkonstabel Kenny Åserud, fra Nedre Romerike Fire And Rescue, var en af de personer, der arbejdede på højtryk fra selve jordskredområdet. Han stod på kanten af jordskredsmasserne, og styrede dronerne over området.

Selvom det var en dybt tragisk hændelse, da vi mistede menneskeliv, sidder jeg tilbage med et godt indtryk af selve redningsarbejdet og de værktøjer, vi havde til rådighed - både droner og overføringen af livestreaming gennem værktøjet IncidentShare. Livestreamingen fra jordskredsområdet var vigtig for alles forståelse af hændelsen og gav en unik situationsforståelse,

siger Kenny Åserud, der er dronepilot og brandkonstabel fra Nedre Romerike Fire and Rescue.

Også Bjørnar Kristiansen fremhæver vigtigheden af livestreamingen.

Jeg vil påstå, at IncidentShare var afgørende for, at vi kunne tage mange af de rette valg under hændelsen. Der blev næsten livestreamet fra droner 24 timer i døgnet, og det gjorde, at man på en tryg afstand havde en meget god forståelse for og overblik over, hvad der skete, og hvad der var brug for, siger Bjørnar Kristiansen. 

drone billede fra nedre romerike gjerdrum brugt incidentshare

Her ses dronebilleder hos Nedre Romerike Fire and Rescue under redningsarbejdet. Under redningsarbejdet bidrog dronerne både i forbindelsen med søgning og redningsaktioner, men var også med til at sørge for reddernes sikkerhed. Photo: Anders Martinsen.

Vigtig at have et stærkt krisestyringsberedskab klar

Vigtigheden af et solidt krisestyringsberedskab og samarbejde på tværs af beredskaber blev i den grad understreget under jordskredet i Gjerdrum.

Muligheden for deling af livevideo fra droner, som værktøjet IncidentShare giver, er vigtigt og en nødvendighed ved store hændelser som denne, da det giver en unik forståelse af både skade, risiko, omfang og faremomenter. Det er et fantastisk værktøj”, siger Kenny Åserud.

Bjørnar Kristiansen fra 110-sentralen mener, at det kan være helt afgørende ved sådanne hændelser, at man har et godt og solidt krisestyringsberedskab klar, som har værktøjerne til at kunne samarbejde på tværs.

- Det kan være helt afgørende for at tage de rette valg, at man har et godt krisestyringsberedskab klar, siger Bjørnar Kristiansen.

Udover at livestreaming var et afgørende redskab under selve hændelsen, blev værktøjet efterfølgende brugt til evaluering og det efterfølgende efterforskningsarbejde:

IncidentShare har den funktion, at den lagrer livevideoen med det samme. Det har givet os muligheden for at se nærmere på videoerne efterfølgende. Politiet har efterfølgende blandt andet brugt det i deres efterforskningsarbejde”, siger Kenny Åserud.