Bedre patientsikkerhed og mere effektive arbejdsdage for sundhedspersonale

Kontakt os
Sundhed hero billede

Forbedret effektivitet og samarbejde

Med flere patienter og begrænsede ressourcer er det vigtigt at arbejde så effektivt som muligt. Her kan øget indsigt og kontrol sikre rettidig og effektiv patientbehandling. Vores værktøjer giver jer mulighed for at forbedre kommunikation og samarbejde, samtidig med at I sparer tid gennem en hurtig og mere præcis informationsstrøm.

Ambulancetjenester

Innovative løsninger til bedre patientbehandling.
Læs mere
Ambulancereddere bruger EWA i ambulance
Operatør med computerskærme snakker i telefon

Alarmcentraler

Værktøj til beslutningsstøtte, som sikrer den rigtige respons på det rette tidspunkt.
Læs mere

Lægevagt og vagtcentraler

Med kontrol og indsigt i processer og ressourcer kan man sikre korrekt og bæredygtig medicinsk behandling på tværs af afdelinger og medarbejdere.
Læs mere
To lægevagter med computere snakker med patienter i telefon
To helikopterpiloter går mod akutlægehelikopter

Akutlægehelikopter

Operationel støtte og forbedret patientbehandling.
Læs mere
Gå til blog og nyheder