Ambulancetjenester

Innovative løsninger til bedre patientbehandling
Tilbage til Sundhed
Ambulancetjenester hero billede
Vores værktøjer forbedrer patientbehandlingen, effektiviserer processer og forbedrer kommunikationen og samarbejdet mellem ambulancepersonale og andet sundhedspersonale.

Ved at bruge en elektronisk patientjournal, video og et omfattende fagsystem får man det nødvendige overblik og den nødvendige indsigt til at forbedre og lette det daglige arbejdsliv.

Den elektroniske patientjournal giver personalet en nem tilgang til patientoplysninger, så de kan diagnosticere og behandle patienterne under transporten. Journalen live-opdateres, så personalet hurtigt og præcist kan yde den bedst mulige hjælp. Ved at reducere papirarbejdet og forbedre effektiviteten kan personalet bruge mere tid på patienten.

Brugen af video gør, at personalet får et bedre overblik over patientens tilstand, og de kan derfor bedre forudse og reagere på patientens medicinske behov. Brugen af video giver også mulighed for at fjerndiagnosticere og få vejledning fra speciallæger på afstand, hvilket reducerer tiden, der bruges på transport, og forbedrer behandlingen.

Et komplet fagsystem hjælper med at håndtere ressourcerne på en effektiv måde og giver operationel støtte i en hektisk arbejdsdag. Ved at have fuldt overblik og kontrol over personalet, din flåde og dit udstyr, øger du den operationelle effektivitet, forbedrer patientsikkerheden og reducerer driftsomkostningerne.

Vi samarbejder med sundhedspersonale om at udvikle og implementere løsninger, der opfylder behovene og forbedrer det daglige arbejdsliv, samtidig med at patientsikkerheden øges.

Vores løsninger anvendes i øjeblikket af alle ambulancetjenester i Norge.

Vores løsninger til ambulancetjenester

EWA

En komplet elektronisk journalløsning for det præhospitale område.
Læs mere

GRID

Et skalerbart, modulopbygget fagsystem, der hjælper med at organisere arbejdsdagen.
Læs mere

IncidentShare

Sikker, intuitiv og brugervenlig livevideo fra skadestedet eller patientbehandlingen.
Læs mere

Udover en bedre og mere effektiv hverdag for ambulancepersonalet, ser vi også andre positive effekter som omkostningsreduktion på print- og arkivløsninger, mindre manuelt arbejde i forbindelse med efterregistrering af data, øget patientsikkerhed og bedre interaktion ved den præhospitale service.

Stian Sægrov

Ambulancechef i Helse Førde