EWA

En komplet elektronisk journalløsning for det præhospitale område.

Kontakt os
EWA hero billede

Bliksund EWA - Emergency Worker Assistant - er en elektronisk patientjournal til ambulancetjenester og en realtidsskærm til akutmodtagelsen, der giver opdateret patientstatus gennem hele behandlingsforløbet. Løsningen sikrer præcis og komplet registrering af patientoplysninger, effektiv kommunikation og forbedret patientbehandling og sikkerhed.

Løsningen er udviklet i tæt samarbejde med sundhedspersonale og er tilpasset de hårde arbejdsmiljøer for akut- og sundhedspersonale.

Systemet består af en tabletbaseret app til brug i ambulancer, en realtidsskærm til akutmodtagelsen, en server til sikker lagring af patientdata samt integration med alarmcentraler.

EWA Video

EWA Video bringer hospitalsekspertise direkte til ambulancen. Med integreret videokonsultation får man adgang til ekspertvurderinger af enhver medicinsk situation, præcis når behovet opstår.

Vores løsning giver akutpersonalet vigtig medicinsk støtte og digital patientdokumentation på farten. Det sikrer mere specialiserede behandlinger og bidrager til at minimere unødvendige hospitalsindlæggelser.  

Ambulanceredder bruger EWA video til at foretage videokonsultation med ekspert fra hospitalet

Tablet til brug i ambulancer

EWA er en moderne og brugervenlig elektronisk patientjournal. EWA er fuldt touch-baseret og den flisebaserede brugerflade har indbyggede forslag til enkel registrering af data. Kun de vigtige oplysninger vises på de smarte fliser, hvilket giver akutpersonalet relevant information om patienten og hændelsen. 

Det er nemt at navigere i løsningen med horisontal scrolling, så I undgår tidskrævende menunavigering. Den meget konfigurerbare app tilpasser de nødvendige datafelter afhængigt af hændelsestypen. EWA er kompatibel på tværs af systemer. 

Integration med medicinsk udstyr gør det nemt at få vitale parametre, EKG og andre relevante data direkte ind i journalen. Dette gør det muligt for personalet at fokusere på patientbehandlingen, mens journalen automatisk opdateres. 

Kommunikation mellem AMK, ambulancen og akutmodtagelsen foregår digitalt og automatisk. Appen får information direkte fra AMK og videreformidler målinger og vurderinger fra journalen til den valgte akutmodtagelse. Appen har fuld offline-understøttelse.

lægevagt sidder ved stor infoskærm og arbejder

Cloud eller on prem

EWA er designet som en cloud-løsning og kan leveres som en SaaS-løsning. Desuden kan den installeres i sundhedstjenestens eget netværk, og alle data lagres i kundens datacenter. Dette sikrer fuld kontrol over patientoplysninger og patienternes privatliv.

Live view-visning

LiveView-applikationen giver akutmodtagelser et dashboard i realtid med status for indkommende patienter. Det giver det medicinske personale mulighed for at forberede og prioritere patientoverdragelsen og den videre behandling.

Løsningen giver et klart overblik over alle indkommende patienter med opdateret medicinsk information. Desuden vises data fra triage, sepsiskriterier, smitsomme sygdomme og det forventede ankomsttidspunkt. Funktioner som billeder, livevideo og chat kan tilføjes til løsningen.
live view på storskærm ved lægevagter
AMK operatør snakker i telefon med ambulanceredder

Integration med AMK

Kommunikationen mellem AMK, ambulancen og akutmodtagelsen foregår digitalt og automatisk. Tabletten modtager oplysninger fra alarmcentralerne og videresender målinger og vurderinger direkte til den valgte akutmodtagelse.

Indsigt

Ud over LiveView-skærmen kan uddannet personale med specifikke tilladelser få adgang til alle oplysninger i ambulancejournalen på en computer eller mobilenhed.

Brugere med de rette roller og tilladelser får tilgang til journaler for gennemgang og andre formål. Løsningen er konfigurerbar via et login på serveren. 

ambulancereddere bruger EWA til at få indsigt over patientens journal
Computerskærm der viser statistik og mulighed for eksport af data

Eksport til datavarehus

Alle data i løsningen kan eksporteres til et datavarehus ved hjælp af vores eksporttjeneste, så der kan foretages analyser i en separat analyse- og rapporteringsdatabase.
Gå til blog og nyheder
ambulanceredder ved event medical services bruger den præhospitale patientjournal EWA