Fælles situationsforståelse giver bedre sikkerhed for både civile og ansatte

 

Få skræddersyede løsninger tilpasset politiets behov og opnå bedre operationel indsigt og visuel forståelse af situationer. Det vil styrke grundlaget for at tage de rette beslutninger i presserede situationer og sikre bedre og mere effektiv administration af ressourser. 

Kontakt os
Politi hero billede
politibil og afspærringsbånd

Fælles situationsforståelse

Deling af video giver en fælles situationsforståelse, der sikrer overblik og kontrol i både den daglige drift og krævende situationer.

Den fælles forståelse er desuden en nøglefaktor for at forbedre sikkerheden for civile og betjentene selv.

Ved at dele video fra droner og bodycams får mandskabet en bedre forståelse af situationen og omgivelserne, så de kan planlægge og udføre deres indsats mere effektivt og sikkert.

Den visuelle forståelse, gør det muligt for betjente at være bedre forberedt og reagere hurtigt og effektivt i enhver situation.

Alle videoer kan deles både internt og eksternt og forenkler og effektiviserer samarbejde på tværs.  

Mere effektiv drift og overblik over ressourcer

 

Ved brug af vores skræddersyede digitale værktøjer, får I et bedre overblik og indsigt i processer og ressuorser. 

Det vil gøre jer i stand til at træffe mere velbegrundede beslutninger og effektivisere og sikre bedre udførelse af jeres arbejde. 

Ved hjælp af værktøjerne kan I overvåge ressourcer, administrere mandskab og forbedre jeres operationelle metoder. Gennem en detaljeret indsigt kan I sikre, at jeres mandskab arbejder på højeste niveau og er bedst muligt forberedt på at reagere på enhver nødsituation.

Med vores værktøjer kan I arbejde struktureret og sikre, at jeres mandskab anvender bedste praksis og arbejder sikkert og effektivt. Dette kan bidrage til at minimere responstider og maksimere effektiviteten af jeres indsatser.

Korrekt lagerstyring og kontrol af udstyr og materialer vil også sikre, at alt materiel kontrolleres og vedligeholdes korrekt.

Politi bruger IncidentShare til at livestreame fra drone

Skræddersyet løsning

Vores løsninger er tilpasset politiets behov. Mere effektive processor og mindre tid på manuelle opgaver giver jer mere tid til at fokusere og reagere på nødsituationer. Det kan også frigive mere tid til træning og uddannelse af jeres mandskab. 

Alarmcentralen - Reager på opkald i tide

 

Fælles situationsforståelse gennem video kombineret med strukturerede driftsprocedurer gør det muligt for jer at træffe mere velinformerede og præcise beslutninger. Jo mere præcis og synlig information I kan få under et nødopkald, des hurtigere kan I forberede, planlægge og løse den aktuelle situation.

Med livevideo får I et bedre overblik over situationen og kan sikre hurtig udveksling af oplysninger og effektivt samarbejde. På den måde kan I reagere hurtigere og sende det rette mandskab med det rette udstyr og kompetencer. Dette sikrer en effektiv håndtering af hændelsen og giver jer mulighed for at tage de rette valg og reducere eventuel risiko.

Vores operationelle styringsløsning giver dig et fuldt overblik over dine ressourcer, mandskabets kompetencer og kurser samt vagtrapportering.

Når I får indsigt og kontrol over processer og prosedyrer, kan I øge kvaliteten på jeres operationer. Med vores løsninger får ledelse og mandskab en fælles forståelse af situationen både i dagligdagen og i nødsituationer.

Vores løsninger til politiet

IncidentShare

Sikker, intuitiv og brugervenlig livevideo fra hændelsesstedet.
Læs mere

GRID

En skalerbar, modulær og meget brugervenlig måde at organisere din arbejdsdag på.
Læs mere
Gå til blog og nyheder