Fælles situationsforståelse og bedre kontrol over ressourcer og processer

 

Med en unik platform med skræddersyede funktioner samt livestreaming får brand- og redningstjenesten alt det, de har brug for, for at fungere optimalt. En kombination af livevideo, en bedre operationel indsigt samt et overblik over ressourcer og processer gør, at man bedre kan koordinere og fordele ressourcer.  

Kontakt os
Brand og redning hero billede

Kontrol og overblik over alle operationer

Få kontrol og indsigt i jeres operationer for at forbedre sikkerheden, effektiviteten i brandvæsenet. Ved at bruge vores skræddersyede digitale værktøjer kan du træffe mere velinformerede beslutninger, arbejde mere effektivt og sikre bedre ydelser. 

Man kan styre ressourcerne, administrere sit mandskab og forbedre de operationelle metoder. Den detaljerede indsigt sikrer, at mandskabet arbejder på højeste niveau, og at de er forberedte på enhver nødsituation. Vi hjælper også med at sikre jeres mandskab mod alle lovbestemte forpligtelser gennem et skræddersyet eksponeringsregister.

Med vores værktøjer kan man arbejde struktureret med kompetencer og øvelser og sikre, at mandskabet arbejdet sikkert og effektivt. Dette kan bidrage til at minimere responstiden og maksimere effektiviteten af deres indsats. Korrekt lagerstyring og kontrol af udstyr og materialer vil også sikre, at alt udstyr bliver vedligeholdt og brugt på den rigtige måde.  

Fælles situationsforståelse

Med et brugervenligt og sikkert værktøj til livestreaming, kan man modtage livevideo fra indringeren og sende livevideo til alarmcentralerne. Operatører og indsatsledere vil have adgang til den samme video. Gennem brug af droner og kropskameraer kan jeres mandskab få bedre situationsforståelse, og dermed reagere mere effektivt og sikkert. Alle videoer kan deles internt og eksternt, og de kan efterfølgende gemmes. 
Brandmand bruger GRID ved brandbil
Brandmand bruger GRID close up

Skræddersyet løsning

Vores løsninger er udviklet til at opfylde brandvæsenets behov og krav. Ved at effektivisere processer og reducere den tid, der bruges på manuelle opgaver, forbedrer brandvæsenet sin effektivitet, nøjagtighed og omkostningseffektivitet.

Det giver mulighed for at fokusere på de vigtigere opgaver; at reagere på nødsituationer samt forberedelse og træning.

Nu får vi et system, der på en god måde synliggør dagens kompetenceniveau og morgendagens kompetencebehov. Med Bliksund får vi en digital løsning, der understøtter vores processer og behov fremadrettet.

Anders Løberg

Brandchef, Asker & Bærum Brandvæsen

Anders løberg Brandchef, Asker & Bærum Brandvæsen

Beslutningsstøtte til at sikre den rigtige respons på det rette tidspunkt.


Livevideo og fælles situationsforståelse kombineret med strukturerede procedurer gør det muligt at træffe mere velinformerede og præcise beslutninger.

Gennem en virtuel tilstedeværelse får man et bedre overblik over situationen og hændelsesstedet. Livevideo frigør værdifuld tid og sikrer en hurtig udveksling af oplysninger og et effektivt samarbejde. Det gør, at man er i stand til at reagere hurtigt på en nødsituation og sende det rigtige mandskab til stedet med det rigtige udstyr, de rigtige færdigheder og den rigtige uddannelse. På den måde kan man håndtere hændelsen effektivt, vurdere situationen, identificere farer og tage de nødvendige skridt for at reducere enhver potentiel risiko.

Vores fagsystem giver værdifuld beslutningsstøtte af høj kvalitet. Man får et fuldt overblik over ressourcer, mandskabets kompetencer og færdigheder samt vagtrapportering. Systemet giver mulighed for at håndtere retningslinjer og procedurer og øger kvaliteten og standarderne ved udrykninger. Man får fuld kontrol og indsigt i alle processer og en fælles situationsforståelse i det daglige arbejde og i nødsituationer.

Nu får alarmcentralerne og brandvæsenet en løsning, der giver indringeren mulighed for livevideo og beredskabet får mulighed for at streame livevideo fra deres egne videokilder. Det vil også blive lettere at administrere ressourcerne og sikre, at det rigtige mandskab bliver sendt af sted. Dette giver alle adgang til en solid platform for fremtiden, og vi kan yde en endnu bedre service til borgerne.

Trond Brenden

NKS110

Vores løsninger til brand- og redningstjenester

GRID

En skalerbar, modulær og meget brugervenlig måde at organisere din arbejdsdag på.
Læs mere

IncidentShare

Sikker, intuitiv og brugervenlig livevideo fra skadestedet eller patientbehandlingen.
Læs mere
Gå til blog og nyheder