Alarmcentraler

Beslutningsstøtte til at sikre den rigtige respons på det rette tidspunkt.
Tilbage til Sundhed
Alarmcentraler hero billede

Adgang til video og en fælles situationsforståelse kombineret med lettilgængelige procedurer gør det muligt at træffe mere velinformerede og præcise beslutninger.

Gennem virtuel tilstedeværelse kan man sikre den korrekte behandling på det rette tidspunkt og give både indringer og patient effektiv og kvalificeret lægelig vejledning. Video frigør værdifuld tid og sikrer en hurtig udveksling af korrekte oplysninger, et godt kommunikationsflow og et effektivt samarbejde.

Vores operationelle fagsystem giver værdifuld driftsstøtte af høj kvalitet. Det giver et overblik over ressourcer, personale, kompetencer og kurser samt vagtrapportering. Systemet giver mulighed for at opretholde retningslinjer og procedurer og øge kvaliteten og standarderne ved udrykning.

Værktøjet giver fuld kontrol og indsigt på tværs af alle processer og en fælles situationsforståelse i det daglige arbejde og i nødsituationer.

Jannie Gram Udviklings- og forskningsansvarlig hos Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland

 

 

Brugen af video er med til at man undgår unødvendige ambulancekørsler. Vi har et begrænset antal ambulancer, og det er vigtigt, at vi udnytter dem bedst muligt. Ved at bruge video har vi opdaget, at nogle hændelser ikke er så alvorlige og kan håndteres af en læge. Men vi har også situationer, hvor patienterne ikke er klar over, hvor alvorlig deres tilstand er, og ved hjælp af virtuel tilstedeværelse identificerer vi behovet for nødtransport.

Jannie Gram

Udviklings- og forskningsansvarlig hos Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland

Vores løsninger til alarmcentraler

GRID

Et skalerbart, modulopbygget fagsystem, der hjælper med at organisere arbejdsdagen.
Læs mere

IncidentShare

Sikker, intuitiv og brugervenlig livestreaming fra hændelsesstedet.
Læs mere
Lise-Mette Lindland Afdelingsleder AMK Vestre Viken

Efter vi er begyndt at bruge IncidentShare, kan vi fordele og bruge vores ressourcer bedre og mere præcist. Ved at bruge videoteknologi kan vi også vurdere patientens tilstand mere præcist og bestemme den bedste fremgangsmåde.

Lise-Mette Lindland

Afdelingsleder AMK Vestre Viken