Vestre Vikens succes med live video i nødberedskabet

Videoløsning har optimeret nødberedskabet i sundhedsregionen Vestre Viken, og har sparet dem for flere hundrede udrykninger med blå blink. Udover de markante ressourcebesparelser har videoløsningen øget trygheden for borgerne.

Vestre viken lise mette

Photo: Vestre Viken HF

Siden 2019 har Vestre Viken gjort brug af vores videoløsning, IncidentShare. Løsningen, der bl.a. giver alarmberedskabet mulighed for at modtage, styre og dele livevideo, har vist sig at være afgørende for Vestre Viken og har ført til markante forbedringer på alarmcentralerne.  

“Vi har erfaret, at IncidentShare er et meget nyttigt og effektivt værktøj, som vi nødig vil være foruden. Det er blevet et integreret værktøj, som vores operatører bruger mange gange hver eneste dag, og det gør, at vi bedre kan vurdere, hvor syg indringeren er og omfanget af skaden,” siger Lise-Mette Lindland, der er afdelingschef og projektleder, AMK, Vestre Viken HF. 

Vestre Viken, der driver sygehuse og leverer sundhedstjenester til cirka 300.000 borgere i 22 norske kommuner, tog først skridtet som en del af et innovationspartnerskab og har siden set gode resultater. 

 

Færre “røde ture” 

Ligesom IncidentShare giver Vestre Viken værdifuld indsigt i patientens tilstand, har de samtidig erfaret, at løsningen giver dem mulighed for at fordele og bruge deres ressourcer mere effektivt og præcist. Det har forbedret kvaliteten af hjælp og optimeret anvendelsen af ressourcer: 

“Vi får nu øjne på patienterne og ser det samme, som patienten eller indringeren ser. Det gør, at vi får givet bedre hjælp og brugt vores ressourcer mere fornuftigt,” siger Lise-Mette Lindland. 

IncidentShare har eksempelvis ført til færre “røde ture”, som er de ture, hvor man må rykke ud med både paramediciner og ambulance, der hvor det handler om minutter, og hvor mandskabet er afsted med fuld udrykning. Flere ture har som resultat af løsningen kunnet nedjusteres, hvilket har betydet besparelser på personaleressourcer.  

"Hver gang vi ikke skal rykke ud med blåt lys, sparer vi personale,” siger Lise-Mette Lindland. 

Og besparelserne, der kommer som resultat af at bruge IncidentShare, er ikke uvæsentlige. I 2022 blev der i Vestre Viken nedgraderet 206 ture, og i de første ni måneder af 2023 har yderligere 120 ture kunnet nedgraderes.

Lise-Mette Lindland afdelingschef og projektleder, AMK, Vestre Viken HF


“Potentielt ligger der mange besparelser i at bruge IncidentShare. Hver gang vi nedgraderer en hændelse, sparer vi mange ressourcer.
I vores sundhedsregion er man meget optaget af, hvad man får ud af video, netop for på sigt at kunne se, hvor vi kan forbedre vores arbejde og spare ressourcer - både økonomiske og personelle", siger Lise-Mette Lindland.

 

Tryghed for borgerne

IncidentShare har også vist sig at være en sikkerhed for borgerne. Udover at løsningen hjælper til at nedgradere ture, så kan de ekstra øjne på hændelsen også se, hvis der er brug for opgradering af en kørsel, så hjælpen kommer hurtigst muligt.  

“Lige så vigtigt det er at kunne nedgradere en tur, er det også rigtigt vigtigt for patienten, at vi kan opgradere en kørsel, så de får den rigtige hjælp, videolink giver indringeren en forsikring om, at de får den rette hjælp hurtigt. Vi oplever, at det giver patienten en stor tryghed,” afslutter Lise-Mette Lindland.