Videoopkald hjælper verdens nordligste vagtcentral

 

Hos 110-centralen i Finnmark tager man nu den nyeste teknologi i brug i forbindelse med 1-1-0 nødopkald.
Udover at kunne se rensdyr, spektakulær norsk natur, midnatssol og nordlyset, der danser på nattehimlen, så kan operatørerne på 110-vagtcentralen i Finnmark nu benytte sig af den nyeste teknologi til at modtage videoopkald fra indringer.

Videoopkald hjælper verdens nordligste vagtcentral blog hero billede

Finnmark, Norge.

 

Vagtcentralen dækker et område på 48.631 kvadratkilometer, og en befolkning på ca. 75.000 indbyggere. Da indbyggerne er spredt over så stort et område er der ofte lang vej til skadestedet, når der sker en ulykke.

Selvom vagtcentralen dækker et område, som er større end hele Danmark, så er det alligevel Norges mindste vagtcentral.

De store afstande, kombineret med nogle af de laveste temperaturer i Norge (helt ned til -45 grader) om vinteren og det omskiftelige vejr og til tider kraftige storme, kræver et stærkt beredskab, som er klar på alle tider af døgnet.

Det er derfor at vagtcentralen i Finnmark har besluttet at indføre live video i forbindelse med 1-1-0 nødopkald. Videoløsningen giver operatørerne mulighed for bedre at kunne vurdere, hvilke ressourcer, som skal bruges når en person ringer 1-1-0 og har brug for hjælp.

110-vagtcentralen i Finnmark har de sidste seks måneder testet brugen af live video fra indringere placeret på skadestedet.

 

Vi har nu fået muligheden for at “se” hændelsen og samtidigt danne os et mere korrekt billede af hvad der sker på skadestedet. Det gør at vi kan iværksætte tiltag og tænke proaktivt. Vi kan samtidig videreformidle information til redningsmandskabet, der er på vej mod skadestedet, således de er orienteret om, hvad de kan forvente sig af omfanget på skadesomfanget.

Vi har haft flere hændelser, hvor video fra indringeren har givet os større forståelse og indsigt som supplement til telefonsamtalen. På den måde sikrer vi, at vi den rigtige brug af ressourcerne. Vi kan give støtte til indringeren og vejlede om, hvordan de skal forholde sig til ulykken, før vores redningsmandskabet ankommer til skadestedet.

I Finnmark betyder de store afstande at det er altafgørende at få sendt den rigtige hjælp og de rette ressourcer så hurtigt som muligt til de nødstedte. Også i forbindelse med ledelsesstøtte, får vi løftet os et niveau op.

Med live video fra indringeren får vores operatører et godt værktøj til at sikre sig at de træffer de rigtige beslutninger og kan videreformidle informationen til de nødvendige ressourcer som er på vej mod skadestedet.

Gerd Isaksen, Leder af 110-centralen, Finnmark

 

Hvordan virker det?

Når alarmcentralen får et nødopkald fra en borger, så er indringeren ofte stresset og det kan vanskeliggøre kommunikationen. Selv om operatøren er trænet og er god til at sætte sig i ind i indringerens forklaringer og derudfra sende de rigtige ressourcer, så sker det alligevel, at når de første styrker ankommer på skadestedet, så oplever de, at der har manglet information eller den information de har fået ikke har været præcis nok.

Med SMS-til-Video løsningen kan operatøren, sende et link via en sms til indringerens mobiltelefon. Når indringeren modtager sms og klikker på linket kan operatøren se live video fra indringerens kamera i mobiltelefonen, uden at de behøver at afbryde telefonsamtalen.

På den måde kan operatøren selv se, hvad indringeren mener med: “der er meget røg men ingen flammer” eller når indringeren siger “det er et lille skur, der brænder”.

Operatøren får derved mulighed for selv at danne sig et overblik over hændelsen og se hvilke mulige konsekvenser, der er hvis branden udvikler sig.

 

På grund at de store geografiske afstande er det utrolig vigtigt at sende de rigtige ressourcer så tidligt som muligt. Med Videolink værktøjet kan operatørerne nu meget nemmere vurdere hændelsens omfang og dermed sende de rigtige ressourcer i første sending

Gerd Isaksen, Leder af 110-centralen, Finnmark

 

Efter først at have kørt et pilotprojekt i et halvt år, er det nu besluttet, at SMS-til-Video løsningen skal indføres permanent, så operatørerne i Finnmark kan få en tidlig fælles situationsforståelse og dermed disponerer ressourcerne rigtigt, hvis de er i tvivl eller har brug for brug for mere information under et 1-1-0 nødopkald. Foruden muligheden for indringer video giver løsningen også mulighed for at alle brandvæsener, som vagtcentralen disponerer for, kan sende live video fra deres egne køretøjer, droner eller telefoner mv.