Bjørnafjorden styrker brandvæsenet med digitale værktøjer til bedre struktur og dokumentation

Brugen af GRID er blevet en værdifuld ressource for Bjørnafjorden brand og redning. I en periode med besparelser i kommunen blev digitalisering prioriteret for at sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, bedre struktur og dokumentation for mandskab og ledelse. Bjørnafjorden styrker brandvæsenet med digitale værktøjer til bedre struktur og dokumentation blog hero billede

Bjørnafjord er en kommune i udvikling med 26.000 indbyggere, der bor i forskellige områder på begge sider af fjorden. Med en ny tunnelforbindelse har kommunen nu kort afstand til Bergen, samtidig med at beredskabet er blevet styrket, og brandvæsenet er veludstyret på trods af kommunens størrelse. Bjørnafjorden Brand og Redning har 60 ansatte, både fuldtids- og deltidsansatte, som arbejder på tre brandstationer i Moberg, Venjaneset og Eikelandsosen. Da Espen Storum overtog posten som brandchef efter mange år i tjenesten, erkendte han, at der var behov for at få styr på tingene.

"Vi er et dynamisk og iniatiativtrigt brandvæsen, men vi havde brug for struktur og dokumentation. Vi har folk, der er udsat for arbejdsrisici, og vi er nødt til at passe godt på vores medarbejdere. En mappe på den delte server var ikke nok. Vi tager dette alvorligt og har brug for at bruge teknologi til at håndtere dette effektivt, så vi kan organisere og spore aktiviteter bedre", siger Espen Storum, brandchef i Bjørnafjorden

På trods af økonomiske nedskæringer i kommunen og behovet for at spare penge i brandvæsenet, valgte de at investere i Bliksund. Tidligere brugte de Flexit Fire til at styre materialer og udstyr, og det var vigtigt at have et system, der kunne erstatte det gamle og samle alle oplysninger på ét sted. Det var også vigtigt, at det nye system skulle være enkelt og ressourcebesparende for at holde styr på rutiner, mandskab, ekspertise, eksponering, timer og omkostninger. Og en vigtig del af HSE-arbejdet.

Espen Storum, brandchef i Bjørnafjorden profilbillede"Det er afgørende for mig, at vores systemer er enkle og tidsbesparende for mandskabet. Tiden er knap, så de skal kunne opdatere oplysninger enkelt og nemt, uanset hvor de er. Når mandskabet kan udføre deres opgaver på farten, får vi bedre og hurtigere feedback og information til ledelsen. Desuden giver køretøjsmodulet os bedre kontrol og overblik over køretøjerne, omkostningerne og vedligeholdelsen, så vi kan spare penge gennem en mere effektiv drift." siger Espen Storum

Bliksund har flere moduler end det gamle system, og selv om de endnu ikke har udnyttet alle modulerne i GRID, ser brandchefen mange muligheder. Tidligere har de brugt mange forskellige informationskanaler, og de håber, at mandskabet vil bruge GRID i endnu højere grad i fremtiden for at opnå større effektivitet.

Før brandvæsenet i Bjørnafjorden skiftede til Bliksund, kontaktede de flere brandvæsener, der allerede brugte Bliksund, og de besøgte også Haugesund brandvæsen for at få en gennemgang af deres arbejde og brug af Bliksund. Med et klart mål og gode folk mener brandchefen, at de er lykkedes godt med implementeringen. 

Oversigt og alt på ét sted

Tidligere havde både mandskab og ledelse flere separate systemer, og de oplever en markant forbedring nu, hvor alt er samlet på én platform. De sparer en masse tid og ressourcer ved at give mandskabet mulighed for nemt at opdatere oplysninger via den app-løsning, de har på deres mobiler, mens de er ude i marken. Det sikrer effektiv opdatering, tidsregistrering og deling af information. Tidligere skulle de bruge besværlige regneark til at indtaste timer, men nu indtaster alle deres egne timer, og hele lønningslisten sendes fra GRID-platformen til registrering og betaling.

"Når alle oplysninger er tilgængelige i GRID, og besætningen kan få adgang til opdateringer via appen, kører alt meget mere effektivt. Nu opdateres alle oplysningerne direkte, hvilket sparer os for en masse ekstra arbejde. Det er meget værdifuldt for både besætningen og ledelsen at kunne kommunikere med driften på denne måde. Med dette på plads er mange af mine ledelsesbehov dækket. Vi ser et stort potentiale nu, når vi ser, hvor aktivt mandskabet bruger løsningen. Så bliver det nemt at bruge endnu flere moduler i fremtiden", siger Espen Storum, brandchef i Bjørnafjordens Brand- og Redningstjeneste.