Helse Vest – Fra papir og manuelle processer til digital patientjournal i 150 ambulancer

 

Helse Vest – Fra papir og manuelle processer til digital patientjournal i 150 ambulancer blog hero billede

For at øge patientsikkerheden, effektivisere arbejdsgange og dække øgede rapporteringskrav og lovgivning om patientdata ønskede Helse Vest RHF at skifte fra papir til elektroniske patientjournaler. Valget faldt på Bliksunds digitale patientjournaler gennem en national rammeaftale om regionale ambulancejournaler indgået af Sydøstnorges regionale sundhedsstyrelse. Bliksund EWA bruges i øjeblikket af Sydøstnorges regionale sundhedsmyndighed og Midtnorge RHF.

Helse Vest startede et pilotprojekt for at se på en digital løsning, der kunne erstatte papir og manuelle processer. Ambulancetjenesten har efterspurgt elektroniske patientjournaler siden 2013, og gennem den nationale rammeaftale fra Sydøstnorges regionale sundhedsmyndighed sluttede Helse Vest endelig med en anbefaling om Bliksunds elektroniske patientjournal, Bliksund EWA.

 

Fra pen og papir til digital oversigt

Selvom lovgivningen var den vigtigste årsag til ønsket om en digital patientjournal, var der også et stort behov for at bevæge sig væk fra papir og manuelle processer til digitale arbejdsprocesser. De ønskede et bedre overblik og kvalitet i servicen gennem et sammenhængende patientforløb, og ikke mindst bedre brug og rapportering af sundhedsdata. Vestnorges regionale sundhedsmyndighed er nået langt trods få ressourcer. Nu kan akutafdelingen forberede sig gennem opdateringer i realtid om indkommende patienter. Med ny teknologi i brug håber de, at løsningen kan være med til at øge kvaliteten og effektiviteten af akutberedskabet, så ambulancetjenesten i regionen kan møde fremtidens udfordringer.

 

Feedback fra andre Regionale Helseforetak, feedback fra medarbejdere efter træning og de første pilotstationer er meget positive, og vi går ikke tilbage til papir og ringbind. Udover en bedre og mere effektiv hverdag for ambulancepersonalet, forventer vi også andre positive effekter såsom omkostningsreduktioner omkring print- og arkivløsninger, mindre manuelt arbejde i forbindelse med efterregistrering af data, øget patientsikkerhed og bedre samspil i den præhospitale indsats.

Stian Sægrov, Ambulanseschef, Helse Førde

 

Pilotforsøget startede med 15 ambulancer i marts, og er nu udvidet til næsten alle ambulancer i Helse Vest. Ambulancefolkene har e-learning hos Bliksund Academy. De er i gang med at teste flere funktioner, og pilotenforsøget er planlagt til at vare hen over sommeren, inden løsningen overføres til drift og ledelse i løbet af efteråret.
 
"Introduktionen er godt forankret, og det har været et samlet regionalt projekt, der er blevet skabt gennem pandemien. Ideen om en elektronisk løsning er modnet, og brugerne er indtil videre meget tilfredse. Den grundlæggende funktionalitet er god, og løsningen er intuitiv. Vi har ventet på denne løsning i lang tid, og vi er glade for, at vi snart nærmer os brug i alle ambulancer i vest," siger Baard-Christian Schem, Fagdirektør Fagavdeling, Administrasjon morselskap.