Vestsjællands Brandvæsen bruger livevideo til at styrke kommunikationen internt og den operative indsats

I de seneste år har Vestsjællands Brandvæsen brugt vores videoløsning; IncidentShare. De har primært brugt løsningen til at dele livevideo i forbindelse med indsatser, hvor deres droneberedskab har været indsat.

Men nu er de som et pilotprojekt også begyndt at dele livevideo fra køretøjer og kropskameraer for på den måde at give samarbejdspartnere og ekspertberedskaber et løbende opdateret situationsbillede og dermed bedst mulighed for at understøtte den operative indsats.

Vestsjællands Brandvæsen livevideo styrke kommunikationen internt og operative indsats blog hero billede

Vestsjællands Brandvæsen bruger blandt andet kropskameraer og kamera i køretøjer til deling af livevideo. Morten Hansen, der er områdeleder i Uddannelseafdelingen ved Vestsjællands Brandvæsen siger:

“Når samarbejdsparter og ekspertberedskaber får adgang til brandvæsnets visuelle information, kan det hjælpe dem til at hjælpe os. De får mulighed for at sætte billeder på det, jeg som indsatsleder siger. Det er et godt værktøj til at kunne understøtte og være på forkant.”

Helt konkret foregår det på den måde, at indsatsledere i Vestsjællands Brandvæsen bærer kropskameraer på indsatser. Kameraet livestreamer til brandvæsenets vagtcentral, der så kan dele videoen videre. Morten Hansen ser livestreamingen som et stærkt supplement til det i forvejen gode samarbejde med samarbejdsparter og andre beredskaber:

“Et faktum er, at ikke alle relevante enheder og samarbejdsparter ankommer til et skadested samtidigt, livestreaming er derfor et godt værktøj, til at de, der endnu ikke er mødt på skadestedet, kan følge med”

Siger Morten Hansen og fortsætter:

“Man har bare langt bedre mulighed for at få et opdateret situationsbillede, når man næsten er der og har direkte lyd og billede. Jeg er selv et filter i forhold til det, jeg siger videre. Nu får relevante samarbejdsparter og ekspertberedskaber mulighed for at høre og se det, jeg hører og ser.”

 

Assistance under kemikalieudslip

morten hansen bruger incidentshare til at modtage live video der giver fælles situationsforståelse Delingen af livestreaming har allerede hjulpet brandvæsenet under en indsats, hvor der var kemikalieudslip: Morten Hansen havde som indsatsleder på stedet i den indledende fase ikke mulighed for at tjekke op på kemikaliet, men da han bar kropskamera, som streamede til vagtcentralen, kunne vagtcentralen sideløbende med Mortens arbejde, undersøge kemikaliet ud fra tilgængelige informationer via livestreamingen.

“Da de så, at jeg havde tid, kaldte de mig op, og oplyste mig om stoffet og dets egenskaber. Det er et rigtig godt eksempel på, hvordan baglandet, i det her tilfælde vagtcentralen, støttede op om den operative indsats via IncidentShare” siger Morten Hansen.

Og netop når det kommer til kemikalieudslip, så er det ikke alene vagtcentralen, det er værdifuld at kunne streame til. Kemisk Beredskab er en national vagtordning, som alle beredskaber kan trække på døgnet rundt. De sidder fysisk i København, men IncidentShare giver Vestsjællands Brandvæsen mulighed for at streame direkte til Kemisk Beredskab og få eksperthjælp derfra.

Startede som læringsværktøj

Brugen af kropskamera startede i Vestsjællands Brandvæsen som et læringsværktøj, hvor indsats- og holdledere efter en indsats kunne gense forløbet og evaluere deres egen indsats. Morten Hansen fortæller: 

“Rent operativt ville Vestsjællands Brandvæsen gerne inkorporere et læringsværktøj, så den enkelte leder kunne få indblik i egne kommunikationsfærdigheder og handlemønstre under en indsats. Under en indsats kan vi i nogle situationer være under et stort pres, det efterfølgende indblik er der utrolig meget læring i.”

Morten Hansen og fortsætter:

“Udover at være et fantastisk godt læringsværktøj, så giver livestreaming fra kropskameraer også vagtcentralen et bedre billede af, hvad situationen er på et skadested. Det giver dem også et redskab til at være på forkant - eksempelvis ift. assistancebehov”. 

Der er ingen tvivl om, at IncidentShare er et værdifuldt redskab i Vestsjællands Brandvæsen under mange forskellige operationer, både som et understøttende værktøj for den operative indsats, men også som et udviklingsværktøj for den enkelte hold- eller indsatsleder. Og selvom løsningen ikke forventes at spare mandskab, så vil den give både brandvæsen og øvrige beredskaber bedre mulighed for hurtigere assistance. Det kan både betyde en forbedret indsats og i bedste fald mindske ulykkens omfang.