Elektronisk patientjournal - brugerinddragelse giver simplere hverdag og øger patientsikkerheden

Helse Midt i Norge var den første sundhedsregion, der tog den elektroniske patientjournal, EWA i brug. Ifølge fagudvikler Guri Haga, der har været med siden implementeringen, har løsningen både gjort arbejdet for ambulanceredderne mere simpelt og effektivt, og samtidig er det blevet tryggere at være patient i regionen.  

  Elektronisk patientjournal - brugerinddragelse giver simplere hverdag og øger patientsikkerheden guri haga blog hero billede


Den elektroniske patientjournal EWA, der er en forkortelse af
Emergency Worker Assistant, sikrer, at alle informationer følger patienten i den præhospitale indsats. Løsningen bruges af både ambulancetjenesten og akutmodtagelserne i Helse Midt og følger patienten hele vejen. Og det er netop denne koordinering og integration mellem de forskellige led, der ifølge Guri Haga gør løsningen unik:  

Guri Haga, fagudvikler Helse Møre og Romsdal HF"Med den elektroniske patientjournal kvalitetssikrer vi informationerne på patienten. Løsningen gør det muligt at samle alt om patienten og behandlingen inden for den aktuelle sundhedsregion ét sted - lige fra opkaldet til AMK til overlevering på akutmodtagelsen. Og vigtigst af alt samarbejder den elektroniske patientjournal med andre digitale løsninger, vi bruger her i Helse-Midt," siger Guri, der er fagudvikler i ambulancetjenesten hos Helse Møre og Romsdal HF. 

 

Guri fremhæver, at det især er integrationen til de andre digitale løsninger, som sundhedsregionen bruger, der gør en forskel:  

"Det, vi oplever, er, at akutmodtagelserne har læst journalerne, inden patienten ankommer til sygehuset. Og det har de, fordi den elektroniske patientjournal, der opdateres kontinuerligt i ambulancerne, automatisk kommer ind i de systemer, de bruger på sygehuset. Så man må bare sige, at integrationen mellem den elektroniske patientjournal og vores Helseplatform er meget vigtig," siger Guri. 

Mindre administration giver mere tid til patienterne 

Udover at den elektroniske patientjournal (PPJ) sikrer, at al information er samlet ét sted og er tilgængelig for både AMK, ambulance og sygehus, sparer det personalet for meget administrativt arbejde og tid, som de i stedet kan bruge på patienten:  

"Der er blevet meget mindre arbejde for os, der skal skrive journalerne. I dag er alle vores maskiner tilsluttet journalen. Så hver gang vi laver en måling på patienten, går værdierne direkte ind i journalen med præcise klokkeslæt for målingen. Det frigiver en masse tid, som vi i stedet kan bruge på patienterne,"

siger Guri og tilføjer, at målingerne automatisk bliver indsat i en kurve, så man kan følge ændringerne i patientens tilstand.  

Selvom løsningen gør arbejdsprocesserne lettere for personalet, er der ingen tvivl om, at patienterne er dem, der nyder godt af denne løsning. Det er især til gavn for alle, at EWA kan integreres med andre digitale løsninger, eksempelvis som det de bruger hos Helse Midt:  

Her i Midt-Norge står vi i en unik situation, hvor vi som ambulancepersonale for første gang har læsetilgang til patientjournalerne fra de sygehuse og kommuner, der har taget den digitale løsning, Helseplatformen i brug. Det sætter os i stand til at træffe beslutninger baseret på sundhedsinformation, som vi aldrig før har haft, såsom informationer om pågående kræftbehandling, allergier og blødersygdomme. Denne viden gør, at der sket en betydelig stigning i patientsikkerheden og en mere effektiv ambulancetjeneste," siger Guri 

Intuitivt og brugervenligt 

I akutsituationer er det vigtigt, at teknologien ikke hindrer arbejdet med patienterne. Derfor er PPJ’en udviklet med fokus på at gøre den enkel, intuitiv og brugervenlig. 

Janne resize-1"Vi forstår vigtigheden af, og hvor afgørende det er, at vores løsning er brugervenlig for personalet. Den skal være så intuitiv at bruge, at alle kan drage fordel af værktøjet, og den skal spare tid. Derfor er løsningen udviklet i tæt samarbejde med fagfolk for at tilpasse den til deres specifikke behov og gøre den egnet til akut- og sundhedspersonalets hektiske hverdag," siger Janne T. Morstøl, administrerende direktør i Bliksund.  

 

Guri Haga oplever, at Bliksunds fokus og arbejde med at gøre løsningen brugervenlig i høj grad er lykkes:  

”Noget af det bedste ved løsningen er, at den er enkel og intuitiv at bruge. Når man som mig står i akutsituationer, er det vigtigt, at teknologien ikke spænder ben. Løsningen er meget logisk at bruge, og når vi skal overføre journalen til akutmodtagelsen, trykker vi bare på en enkelt knap," siger Guri. 

Hun tilføjer i den sammenhæng, at det var let at tage løsningen i brug, og at oplæringen var enkel:  

”Det er min overbevisning, at løsningen kan bruges af alle. Da vi startede op med at bruge EWA, fik vi en rigtig god oplæring og undervisning, som gjorde os trygge ved at bruge løsningen. Den er opbygget meget logisk, og var der spørgsmål, stod Bliksund til rådighed”, afslutter Guri Haga.