Nu rykker vi helt tæt på kunderne

Efter i flere år at have leveret videoløsning til Roskilde Brandvæsen, flytter vi simpelthen ind på brandstationen. Det gør vi som en del af et innovationsprojekt, der skal give bedre betingelser for at udvikle digitale løsninger til brand- og redningsbranchen. 

Nu rykker vi helt tæt på kunderne Asger plæhn og Lars robetje blog hero billede

Vi har i samarbejde med Roskilde Brandvæsen startet et innovationsprojekt, som skal fremme udviklingen i branchen.

Innovationsprojektet går ud på at bringe praktik og teknologisk udvikling tættere sammen. Derfor er vores egen Asger Plæhn, som en del af innovationsprojektet, flyttet ind hos Roskilde Brandstation, hvor han i en periode vil have en kontorplads og sin daglige gang.

Beredskabernes samspil har i dag en langt større betydning for hvor hurtigt samfundet kan komme tilbage til “normal drift”, når f.eks. en motorvej afspærres i forbindelse med en ulykke. De samfundsmæssige og økonomiske omkostninger er enormt store og det stiller derfor særlige krav til beredskaberne og myndighederne,

siger Asger Plæhn, der er Account Director, og fortsætter:

Ved at være tæt på brandvæsnet og deres samarbejdspartnere kan vi i Bliksund langt nemmere forstå disse tværfaglige behov og derved udvikle teknologi, som kan understøtte beredskabernes behov nu og i fremtiden.

 

Udvikling i fællesskab

En central del af innovationsprojektet er at videreudvikle brugen af video hos Roskilde Brandvæsen. Roskilde Brandvæsen har i en længere periode benyttet sig af vores videoløsning, IncidentShare, og de ser nu en anledning til at tage endnu flere muligheder i brug, nu hvor kontorerne er på samme adresse.

Et af udviklingspotentialerne er brugen af bodycams. Lars Robetje, der er beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen, forventer, at integrationen af bodycams vil blive noget mere gnidningsfri med vores faste tilstedeværekse på stationen:

Med Asger på stationen er det nemt, at vi lige kan gå ind ved siden af og f.eks. få at vide, hvordan vi må bruge bodycams i forskellige miljøer, hvad vi skal være opmærksomme på, hvem der er dataansvarlige osv.,

siger Lars Robetje, og tilføjer:

Vi har hurtigere adgang til kompetencer eller afklaringer, end hvis vi sad på hver vores adresse, og det er et stort plus.

Roskilde brandvæsen brandbiler med kamera incidentshare

Praktik og teknologi mødes 

Lars Robetje og Roskilde Brandvæsen ser et stort potentiale i, at de som praktikere arbejder tæt fysisk sammen med Asger Plæhn, som har lang erfaring med live stream og hardware. Det giver både støtte til implementering af digitale løsninger, og grobund for at Roskilde Brandvæsen kan være på forkant med den teknologi, som de står overfor at skulle implementere.

Ligeledes bringer vi os tættere på beredskabet for bedre at forstå de hektiske situationer med ufuldstændig information og et markant handlepres, som holdledere og indsatsledere sættes i. På den måde vil vi bedre kunne finde løsninger, som kan anvendes operativt, og samtidig være i stand til at initiere reflekterende og refleksive læreprocesser på nye og mere produktive måder.

Der kan skabes god synergi, når praktikken møder fagligheden, og de, der udvikler, kommer tættere på os, der skal bruge udviklingen i praksis,

siger Lars Robetje og tilføjer:

Asger Plæhn vil kunne præsentere en ide og teste den sammen med personalet på stationen, og vi vil kunne gå direkte ned i garagen og finde tingene frem, teste og finde ud af, om det virker eller ej. På den måde afkorter vi hele udviklingsprocessen, som ellers kan tage ekstremt lang tid. Vi vil hurtigt kunne få verificeret et muligt udviklingspotentiale.

Vidensdeling og innovationslab

Som en del af innovationsprojektet ønsker vi sammen med Roskilde Brandvæsen, at skabe en form for innovations-lab - et læringsmiljø, hvor virksomheder og myndigheder, der er inde over beredskabets snitflader, sammen kan vidensdele.

Med samarbejdet har vi tænkt rigtig meget over, hvordan vi kan skabe innovation, og hvordan vi tilegner os ny viden,

siger Lars Robetje, og fortsætter: 

Vi har gjort os en masse tanker ud fra en open source-model, om, at hvis vi samler mennesker med kompetencer inden for samme felt men med forskellige perspektiver, så kan det bringe nyt frem, som vi ikke vidste, vi skulle vide og på den måde skabe innovative løsninger i branchen.

Bedre beredskab og trygge borgere

Sammen med Roskilde Brandvæsen har vi ikke et mål om et bestemt produkt, der skal komme ud af innovationsprojektet. Målet er at udforske, hvad der kan skabes i en proces, når stærke og forskellige kompetencer mødes. At sikre bedst mulig tryghed for borgerne, det er Lars Robetjes vigtigste ærinde med projektet, og det vil undre ham, hvis der ikke kom nogle gode resultater ud af projektet.

Asger Plæhn er enig, og slutter af:

Asger plæhn profil billedeI Bliksund er det vores fornemmeste opgave at hjælpe dem, som hjælper andre. Med dette innovationsprojekt får vi i en længere periode mulighed for at komme helt tæt på, og se hvor vi kan støtte og forbedre arbejdsgangene i brandvæsnet og deres samarbejdspartnere. Når vi samler så stærke kompetencer, med et samlet mål om at gøre beredskabet bedre, så tror jeg ikke, vi kan undgå at skabe gode resultater, og vi glæder os til at komme i gang