Videolink er standardudstyr i 12 norske brandvagtcentraler

Som det første land i Norden har 12 norske brandvagtcentraler nu en fælles løsning for modtagelse af videoopkald, når der ringes 1-1-0 svarende til det danske 1-1-2.

Produktet Videolink og IncidentShare, som leveres af Bliksund AS, er blevet et solidt hjælpemiddel for det norske brandvæsens såkaldte 110-centraler.

 

Videolink er standardudstyr i 12 norske brandvagtcentraler blog hero billede

1-1-0 Nødopkald

Videolink er et produkt, de fleste norske 110-centraler kender. I dag bruger hele 12 norske 110-centraler nemlig produktet, som er udviklet af det danske selskab Bliksund AS. Selskabet er førende inden for sikre videoløsninger til beredskabs-, politi- og sundhedsmyndigheder.

Videolink er et brugervenligt system, som bidrager til at kvalitetssikre opkald til 110-centralerne.

Når en borger anmelder en brand eller ulykke, som kræver brandvæsnets hjælp, kan operatøren på vagtcentralen med et enkelt tryk sende en sms til indringeren. Sms’en gør det muligt for alarmoperatøren at se live streaming fra indringerens smartphone.

Tidlig visuel indsigt kan være afgørende, når uheldet er ude. Det skaber også større tryghed for såvel alarmoperatør som indringer, samtidig med at det sikrer optimal disponering af brandvæsnets ressourcer.

 

Hvordan hjælper det brandvæsnet?

Der er ingen tvivl om, at Videolink er blevet et godt hjælpemiddel for alarmoperatørerne på de 12 vagtcentraler. Med teknologien kan man også modtage videobilleder direkte i udrykningskøretøjerne, hvilket har vist sig at være utroligt nyttigt for udrykningsmandskabet, fordi de får et situationsbillede af hændelsen, allerede inden de ankommer til skadestedet. Operatøren kan nemlig vælge at sende live streaming fra indringeren til de køretøjer, som er på vej ud til skadestedet.

Et billede siger som bekendt mere end 1000 ord. Man kan nemt tale forbi hinanden under en telefonsamtale, enten på grund af misforståelser, eller fordi man tillægger tingene forskellig betydning, når man ikke har det samme situationsbillede. Derfor er det vigtigt, at man hurtigt kan etablere en fælles forståelse af situationens alvor.

Ved opkald til 110-centralen kan operatøren sende en sms til indringeren, hvis der opstår tvivl omkring det, der bliver kommunikeret i telefonen. På den måde kan operatøren med sin beredskabsbaggrund bedre vurdere, hvad der er farligt, og hvordan det potentielt kan udvikle sig samt foretage en vurdering af det, som ikke er så farligt, eller forhold, som indringeren ikke har været opmærksom på. Dette giver operatøren bedre forudsætninger for at træffe beslutning om, hvordan ressourcerne skal disponeres og opgaven løses. Ud over at live streame kan indringeren overføre billeder og videooptagelser, fx hvis mobildækningen er dårlig, eller der er behov for ekstra høj billedkvalitet.

 

I Salten Brann har vi i de senere år haft øget fokus på brug af video i forbindelse med indsatser/hændelser – for at få den bedst mulige situationsforståelse og dermed en bedre disponering af vores ressourcer. Men video er også blevet et vigtigt værktøj efter en hændelse – her er fokus på læring og forbedringer.

 I løbet af de sidste par år har vi sammen med flere brandvæsner og 110-centraler været aktive i både test- og udviklingsfaser, fx Øvelse Nord. Vi har også brugt video under reelle hændelser og derved fået vigtig viden, som har bidraget til videreudvikling af vores videoløsninger. Derfor er det selvfølgelig glædeligt for os at se, at det nu bredes ud til flere dele af bl.a. Norge, da det sikrer den videre udvikling og viser, at de ideer og tanker, vi oprindeligt havde omkring brugen af video, ikke var helt forkerte.

Per Gunnar Pedersen, Brandchef, Salten Brann IKS

 

 

På et tidspunkt modtog vi et opkald om røg fra skoven. I situationen var vi meget i tvivl om indringerens forklaring og havde mistanke om, at han kunne være beruset eller på anden vis påvirket. Men da vi fik ham til at streame, så vi med egne øjne, at der var en kraftig røgudvikling fra skoven og valgte derfor at sende ekstra ressourcer med i første udsending

Morten Frantzen, Emergency Operator at 110 Hordaland

 

Hvad er erfaringen med indringervideo?

Værktøjet blev oprindeligt udviklet til brug i forbindelse med alarmopkald, og erfaringerne er gode. Løsningen har været i brug over 2000 gange, siden Hordaland 110 som den første norske central sendte en sms til en indringe i april 2019. Efterfølgende er løsningen blevet brugt i forbindelse med en lang række alarmopkald.

Men det er ikke kun til nødopkald, at løsningen har vist sin berettigelse. SMS-til-Video har også vist sig at være et stærkt værktøj i forbindelse med brandvæsnets øvrige opgaver. Eksempelvis har SMS-til-Video en hel del gange været brugt til nulstilling af ABA-anlæg, så man på afstand kan hjælpe ved fejlmeldinger og dermed spare tid og ressourcer.

De tolv norske 110-centraler mener, at investeringen i en Videolink-løsning er en succes. Operatørerne er blevet fortrolige med systemet efter meget kort oplæring og kan bruge løsningen til langt flere opgaver end først antaget. Nogle operatører taler endda om en ny tidsregning for vagtcentraler – før og efter muligheden for indringervideo.

Løsningen giver altså en ekstra tryghed for både operatøren, det brandmandskab, der er på vej, samt indbyggerne i de 12 områder, som 110-centralerne dækker.

Løsningen giver flere muligheder

Alle de brandvæsner i 110-distrikterne, som har systemet, får nu også mulighed for at bruge platformen til at live streame fra egne mandskaber, fx via hjelmkameraer, køretøjer, droner, kropskameraer mv. Flere 110-distrikter benytter sig allerede af det.

I Øst 110-distriktet er der eksempelvis allerede koblet flere droner på løsningen samt video fra brandvæsnets køretøjer.

 

Vores operatører får et godt indblik i hændelserne, når vi fx modtager dronevideo eller video fra dashboard kameraer fra udrykningen. Det mandskab, der er på vej til hændelsen, får også adgang til video. På den måde sikrer vi, at alle har bedst mulig fælles situationsforståelse

Bjørnar Nyblom Kristiansen, Fagudvikler, Øst 110-Sentral IKS